Journa FAQ

Waarom maken jullie Journa?

Wij maken Journa omdat we een gezonde en onafhankelijke journalistieke sector van groot maatschappelijk belang vinden. We geloven dat technologie de journalistiek hierbij kan helpen. In deze long read hebben we uitgebreid uiteengezet waarom we Journa maken.

De druk op de journalistiek is hoog. De werkdruk neemt al jaren toe, terwijl de budgetten van redacties slinken. Daarbij komt dat steeds meer journalisten, gewild of ongewild, ZZP-er worden. Momenteel bestaat 30% van redacties van dagbladen, tijdschriften en business-to-business media uit freelancers en de verwachting van mediaprofessor Piet Bakker is dat het percentage in de komende drie jaar naar 70% groeit.

Wij denken dat door deze trends het belang van een sterk persoonlijk merk als journalist de komende jaren flink zal toenemen. Zichtbare freelance journalisten krijgen meer werk en journalisten in dienstverband zijn zekerder van hun baan. Daarom ontwikkelen wij intelligente technologie waarmee we journalisten helpen hun persoonlijke merk te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd die ze aan hun vak kunnen besteden of kennis van de techniek vraagt.

Lees ook: